Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hà Nội bán khoản nợ của Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông.
Tên, địa chỉ bên nợ

- Khách hàng: Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông.

- Địa chỉ: Số 136 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợThỏa thuận/Đàm phán trực tiếp,
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội - Phòng KHDN

Địa chỉ: Tần 1 đến Tầng 5, số 11 B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Anh Quý, điện thoại: 04 39746666, Máy lẻ 338, email: quyv.han@vietcombank.com.vn

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác

  • (19/12/2017)
  • (19/12/2017)
  • (19/12/2017)
  • (19/12/2017)
  • (18/12/2017)
  • (18/12/2017)
  • (14/12/2017)
  • (14/12/2017)
  • (12/12/2017)
  • (12/12/2017)