Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hà Nội bán khoản nợ của Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông.
Tên, địa chỉ bên nợ

- Khách hàng: Công ty cổ phần Tiếp vận Biển Đông.

- Địa chỉ: Số 136 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giá trị khoản nợ

- Công ty Kinh doanh kho bãi, cầu, cảng, đường và các hoạt động hỗ trợ khác.

- Khoản nợ không có tài sản bảo đảm.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợThỏa thuận/Đàm phán trực tiếp,
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội - Phòng KHDN

Địa chỉ: Tần 1 đến Tầng 5, số 11 B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Anh Quý, điện thoại: 04 39746666, Máy lẻ 338, email: quyv.han@vietcombank.com.vn

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác