Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh phát mại 03 xe ô tô đầu kéo và 03 xe sơ mi rơmoóc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

1. Tài sản thứ 1: 01 Xe ô tô đầu kéo mang kiểm kiểm soát số 37C-114.07 có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000711 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công An Tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/06/2014 cấp cho Biển kiểm soát số 37C-114.07 mang tên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lào Việt

Giá khởi điểm: 1.000.000.000 đồng

2. Tài sản thứ 2: 01 xe sơ mi rơmoóc mang biển kiểm soát số 37R-006.39 có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000068 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công An Tỉnh Nghệ An cấp ngày 11/07/2014  cấp cho Biển kiểm soát số 37R-006.39 mang tên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lào Việt.

Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng

3. Tài sản thứ 3: 01 Xe ô tô đầu kéo mang kiểm kiểm soát số 37C-107.78 có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 036207 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công An Tỉnh Nghệ An cấp ngày 25/04/2014 cấp cho Biển kiểm soát số 37C-107.78 mang tên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lào Việt.

Giá khởi điểm: 1.050.000.000 đồng

4. Tài sản thứ 4: 01 xe sơ mi rơmoóc mang Biển kiểm soát 37R-006.31 có Giấy chứng nhận đăng ký Rơmoóc số 001668 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công An Tỉnh Nghệ An cấp ngày 25/12/2015 cấp cho Biển kiểm soát 37R-006.31 mang tên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lào Việt.

Giá khởi điểm: 220.000.000 đồng

5. Tài sản thứ 5: 01 Xe ô tô đầu kéo mang kiểm kiểm soát số 37C-107.62 có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 036205 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công An Tỉnh Nghệ An cấp ngày 25/04/2014 cấp cho Biển kiểm soát số 37C-107.62 mang tên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lào Việt.

Giá khởi điểm: 1.000.000.000 đồng

6. Tài sản thứ 6: 01 xe sơ mi rơmoóc mang biển kiểm soát 37R-005.60 có Giấy chứng nhận đăng ký Rơmoóc số 0001665 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công An Tỉnh Nghệ An cấp ngày 25/12/2015 cấp cho Biển kiểm soát số 37R-005.60 mang tên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lào Việt. 

Giá khởi điểm: 220.000.000 đồng

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

1. Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 52, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ phụ trách: Anh  Hòa, điện thoại 0916060123 hoặc chị Nam, điện thoại 0987882993.

2. Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Công.

Địa chỉ: Số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại liên hệ: chị  Trúc, điện thoại 01644767492.

Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

- Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm nêu tại điều 6 khoản II đối với từng TSBĐ.

* Địa điểm, thời gian đăng ký mua tài sản bán đấu giá và nộp tiền đặt trước: Vào giờ hành chính ngày 18/12/2017 đến ngày 20/12/2017 tại

trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công, số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản

Thành Công theo quy định.

* Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 13/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2017. Chợ đầu mối nông sản Nghệ An, thuộc đường

tránh 1A, Phường Quán Hành, thành phố Vinh, Nghệ An (nằm ở mặt đường tránh thành phố Vinh).

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công,

số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

* Phương thức đấu giá: Phương thức đấu giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác