Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh phát mại quyền sử dụng đất tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Thông tin về tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 142832, số vào sổ

cấp giấy chứng nhận: CH 000085 do Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò cấp ngày 24/05/2010. Mô tả chi tiết tài sản như sau:

- Thửa đất số: 295; tờ bản đồ số: 07.

- Diện tích: 266,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Riêng: 266,0 m2; Chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

 - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 1.250.000.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

 1. Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

 - Địa chỉ: Số 52, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Cán bộ phụ trách: Anh Hòa, điện thoại  0916060123 hoặc chị Nam, điện thoại  0987882993.

2. Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Công.

- Địa chỉ: Số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 
- Liên hệ:  Chị  Trúc, điện thoại 01644767492.
Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

* Tổ chức bán đấu giá là: Công ty CP bán đấu giá Thành Công
 
- Mã số thuế: 2901799014

- Địa chỉ: số LK 24, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại/Fax: 02383.568.877

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm, tương đương 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

* Địa điểm, thời gian đăng ký mua tài sản bán đấu giá và nộp tiền đặt trước:

Vào giờ hành chính ngày 25/12/2017 đến ngày 27/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công, số LK 24, đường Lê Nin, thành

phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Thành Công theo quy định.

* Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 13/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2017 tại Phường Nghi Hòa, thị xã Cửu Lò, tỉnh Nghệ An.

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công,

số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác