Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh phát mại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khối liên cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 108470, vào sổ cấp GCN: CH 00910/ Số 5806 – QĐ UBND (2011) do UBND thành phố Vinh cấp ngày 25 tháng 07 năm 2011 mang tên ông Lê Hải Đăng và bà Nguyễn Thị Bình.

- Thửa đất số: 71;

- Tờ bản đồ số: 37;

- Diện tích: 121,1 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng:  121,1 m2; Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 121,1  m2;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Tài sản gắn liền trên đất là: 01 ngôi nhà 02 tầng, diện tích sàn: 143,3m2

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 2.170.324.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

 1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 52, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ phụ trách: Anh Hòa, điện thoại 0916060123 hoặc chị Nam, điện thoại 0987882993.

2. Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Công.

Địa chỉ: Số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Cán bộ phụ trách: Chị Trúc, điện thoại 01644767492.

Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

 - Tổ chức bán đấu giá là: Công ty CP bán đấu giá Thành Công
 
- Mã số thuế: 2901799014

- Địa chỉ: số LK 24, đường Lê Nin, xã  Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại/Fax: 02383.568.877

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm, tương đương 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).

* Địa điểm, thời gian đăng ký mua tài sản bán đấu giá và nộp tiền đặt trước:

- Vào giờ hành chính ngày 25/12/2017 đến ngày 27/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công, số LK 24, đường Lê Nin, TP.

Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản

Thành Công theo quy định.

* Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 13/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2017. Tại Khối Liên Cơ, P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An.

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công,

số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác