Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh bán khoản nợ của Công ty cổ phần Gạch ngói Mitraco
Tên, địa chỉ bên nợ

Khách hàng: Công ty cổ phần Gạch ngói Mitraco

Địa chỉ: Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngành nghề: Sản xuất gạch ngói

Giá trị khoản nợ

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Tài sản gắn liền với đất là nhà máy sản xuất gạch ngói Đồng Nai - Hà Tĩnh.

- Tình trạng tài sản: Tài sản đang hoạt động sản xuất.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ
Phương thức bán nợBán thỏa thuận.
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ phụ trách: Anh Hoàng, số điện thoại: 0393.777.188,  di động: 098.567.5589

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác