Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Vũng Tàu phát mại tài sản bảo đảm là nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất vôi tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Tài sản phát mại như sau:

- Nhà xưởng và máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất vôi 1 tọa lạc tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành,

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 777542670400121 do Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Cấp ngày

07/09/2009 cho Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ, hồ sơ gốc số 116/QĐ-BQL-212. 

- Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai (từ vốn vay và vốn tự có) thuộc dự án Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dây chuyền sản xuất vôi

2 công suất 100.000 tấn/năm, bao gồm: toàn bộ máy móc thiết bị, quyền sở hữu các hạng mục công trình trên đất gắn liền với khu đất thuộc

Dự án tại địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tình trạng tài sản: tài sản đã qua sử dụng.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 96.478.051.000 VND
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu  - Phòng Khách hàng doanh nghiệp

 Địa chỉ:  Lầu 2, số 27 Trần Hưng Đạo, phường 1, Thành phố Vũng Tàu. 
 
Cán bộ phụ trách: Anh Hoài, điện thoại  0908.827.012 và Chị Nhung, điện thoại 091.7777.8094.
Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm, tương đương 14.470.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

- Hạn chót mua hồ sơ, đóng tiền đặt trước tham gia đấu giá : Ngày 11/12/2017.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Cổ phần bán đấu giá tài

sản Thái Bình Hưng theo quy định.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 07 & 08/12/2017 tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Tân Thành.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 14/12/2017 tại số 39 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác