Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh phát mại nhà xưởng sản xuất đệm và nội thất tại Khu Công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 765 , tờ bản đồ số : 24.

b) Địa chỉ: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

c) Diện tích: 24.956 m2, (bằng chữ: Hai mươi bốn ngàn chín trăm năm mươi sáu mét vuông)

d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

e) Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp.

f) Thời hạn sử dụng: Đến ngày 04/12/2058.

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất  (Khu công nghiệp Hải Sơn).

2. Công trình xây dựng khác:

Tên công trình: Nhà máy G.HOME
 
Hạng mục công trình
Diện tích xây dựng (m2)
Diện tích sàn (m2) hoặc công suất
Hình thức sở hữu
Cấp công trình
Nhà văn phòng
187,84
386,59
Sở hữu riêng
Cấp 3
Nhà xưởng 1
2730,0
2730,0
Sở hữu riêng
Cấp 3
Nhà xưởng 2
2800,0
2800,0
Sở hữu riêng
Cấp 3
Nhà xưởng 3
2880,0
2880,0
Sở hữu riêng
Cấp 3
Nhà xưởng 4
3200,0
3200,0
Sở hữu riêng
Cấp 3
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh  - Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Cán bộ phụ trách: Anh Vũ, điện thoại  0903.919.332 và Anh Quang, điện thoại 0933.688.579.

Thông tin khác

Thông tin bán đấu giá tài sản:

- Giá khởi điểm: 71.670.978.000 đồng

+ Quyền sử dụng đất: 42.899.364.000 đồng

+ Tài sản gắn liền với đất: 28.771.614.000 đồng

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày

24/10/201 tại 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.66820690.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/10/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2017, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2017 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc09 giờ 00 phút ngày 27/10/2017 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Bến Thành – địa chỉ:

336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác