Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Huế bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Cung.
Tên, địa chỉ bên nợ

Khách hàng: Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Cung

Địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. 

Giá trị khoản nợ

- Khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản có tình trạng pháp lý đầy đủ:

- Giá bán nợ dự kiến: liên hệ trực tiếp

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán đấu giá
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợĐến hết ngày 15/10/2017
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Huế - Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Địa chỉ: 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cán bộ phụ trách: Anh Hòa, điện thoại: (0234) 3 811 900 (ext: 456) và email: hoavv.hue@vietcombank.com.vn

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác