Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Thủ Đức phát mại quyền sử dụng đất tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số

BL058737, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 02049 do UBND quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/08/2012, cập nhật ngày

25/07/2013:

- Thửa đất số: 521. 

- Tờ bản đồ số: 38.

- Diện tích đất: 3.035,00m2 (Ba ngàn không trăm ba mươi lăm phẩy không  mét vuông)

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: đến ngày 27/03/2019.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm: 7.500.000.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức - Phòng khách hàng 

Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên cán bộ phụ trách: Bùi Châu Ngọc Tuyết, điện thoại  0906.337.167 và email: tuyetbcn.tdu@vietcombank.com.vn

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác