Nhu cầuVietcombank Hồ Chí Minh phát mại quyền sử dụng đât và nhà ở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Địa chỉ
Pháp lý
Tình trạng

- Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 815489, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH02917/22330, do UBND thành

phố Nha Trang cấp ngày 09/9/2014, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 01/10/2015

- Địa điểm tài sản bảo đảm: số 6 Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Mô tả đất ở:

  + Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 51

  + Diện tích: 1842,3 m2 ; Hình thức sử dụng: riêng: 1842,3 m2; chung: Không m2.

  + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị : 1726,89 m2,đất trông cây lâu năm: 115,41 m2 đến ngày 15/10/2043.

  +Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

- Mô tả nhà ở: 

  + Diện tích xây dựng: 359,4 m2; Diện tích sàn: 359,4 m2; 

  + Kết cấu: tường gạch, mái tôn; Cấp (Hạng): cấp 4; Số tầng: 1.

- Giá bán khởi điểm: 35.037.009.637 đồng

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toán
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Phòng khách hàng doanh nghiệp 1 - Vietcombank Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà VBB số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0908669217 - Anh Nguyễn Đại Cần - Chức vụ: Phó Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1.

Điện thoại: 0989443757 - Anh Nguyễn Vĩnh Xuyên - Chức vụ: Nhân viên P.KHDN 1. 

Thông tin khác

- Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

  + Thời gian đăng ký: kể từ ngày 26/12/2016 đến hết 16 giờ ngày 04/01/2017.

  + Thời điểm bán đấu giá dự kiến: ngày 11/01/2017.

  + Địa điểm nộp đơn và bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

  + Địa chỉ: số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác