Nhu cầu bán nợVietcombank Hà Tĩnh bán nợ Công ty CP gạch ngói và vật liệu xây dựng Đồng Nai Hà Tĩnh
Tên, địa chỉ bên nợ

Bán khoản nợ Công ty CP gạch ngói và vật liệu xây dựng Đồng Nai Hà Tĩnh tại Vietcombank Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất gạch ngói

 

Giá trị khoản nợ

Tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền đất là nhà máy sản xuất gạch ngói Đồng Nai – Hà Tĩnh. Tài sản đang hoạt động sản xuất

 
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợThỏa thuận
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

 Vietcombank Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - điện thoại : 098.567.5589/  0393.777.188

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác