Nhu cầuVietcombank Sóng Thần phát mại hệ thống máy móc thiết bị cơ khí
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

 Hệ thống máy móc thiết bị đang hoạt động tốt  tại Đường số 7, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi tiết như sau:

1. Máy cắt dây CNC ACCUTEX, model: AU –5i, loại phun nước và một số phụ kiện
 
2. Máy tiện CNC Akira Seiki, model: SL30XL, hệ điều khiển Mitsubishi M64L
 
3. Máy bắn tia lửa điện CNC ADSPARK, model: AF2000 và một số phụ kiện
 
4. Máy phay CNC iTEC model MCV -  645L – CXT, hệ điều khiển Mitsubishi 64SM và một số phụ kiện
 
5. Máy móc thiết bị khác đang sản xuất của doanh nghiệp

 

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánThỏa thuận
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Phòng Khách hàng doanh nghiệp - Vietcombank Sóng Thần

Địa chỉ:  Tầng 3, Tòa nhà Vietcombank, số 79/8 KP Bình Đường 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Bà Hoàng Thị Hải Hà, điện thoại 0916340342
 
Ông Nguyễn Hồng Linh, điện thoại: 0935459686

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác