Nhu cầuVietcombank Sóng Thần phát mại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT107843, vào sổ cấp GCN số CH02052 do UBND quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/09/2014.

- Địa chỉ:số 11/8 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Mô tả đất ở:

  + Diện tích: 110,4 m2 

  + Hình thức sử dụng: riêng: 110,4 m2

- Mô tả nhà ở:

  + Diện tích sàn: 108,6 m2

  + Diện tích xây dựng : 99,2 m2

  + Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ.

  + Cấp (hạng): cấp 3

  + Hình thức sở hữu: sở hữu riêng

- Giá khởi điểm: 6.000.000.000 đồng

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánThỏa thuận
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Vietcombank Sóng Thần

Địa chỉ: 79/8 Khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ:  0918.918.548 (Ms.Vi), 0868.79.0909(Ms.Trang)

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác