Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hạ Long thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Văn Lô - Bà Bùi Thị Lý và Bà Trần Thị Phong.
Tên, địa chỉ bên nợ
Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ
Phương thức bán nợ
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ
Thông tin khác
Thông tin chi tiết

Vietcombank Chi nhánh Hạ Long công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 464/TB.HLO ngày 04/06/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Văn Lô và Bà Bùi Thị Ly (Chủ sở hữu 01 tài sản) và Bà Trần Thị Phong (Chủ sở hữu 01 tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 quyền sử dụng đất tại tổ dân cư thôn Kim Sen, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Nguyễn Hữu Cường và Bà Nguyễn Thị Cúc tại Vietcombank Chi nhánh Hạ Long.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 21/06/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

 

Các thông tin khác