Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Tân Bình Dương bán khoản nợ của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Quốc Huy (lần 2)
Tên, địa chỉ bên nợ

Địa chỉ: 35 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Thương mại hàng tiêu dùng

Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợBán đấu giá/ thỏa thuận
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Tân Bình Dương - Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Địa chỉ: 16 Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã  Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cán bộ phụ trách: anh Trang, điện thoại 0933.601.233

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác

  • (05/07/2019)
  • (25/06/2019)
  • (14/06/2019)
  • (11/06/2019)
  • (21/05/2019)
  • (22/04/2019)
  • (08/05/2019)
  • (02/05/2019)
  • (26/04/2019)
  • (24/04/2019)