Lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiền gửi thanh toán
Không kỳ hạn0.20 %0.00 %0.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng4.50 %0.10 %0.00 %
2 tháng4.50 %0.10 %0.00 %
3 tháng5.00 %0.10 %0.00 %
6 tháng5.50 %0.10 %0.00 %
9 tháng5.50 %0.10 %0.00 %
12 tháng6.50 %0.15 %0.00 %
24 tháng6.50 %0.15 %0.00 %
36 tháng6.50 %0.15 %0.00 %
48 tháng6.50 %0.15 %0.00 %
60 tháng6.50 %0.15 %0.00 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 365 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.