VCB-Money

 • Dịch vụ vấn tin trực tuyến
  1. Truy vấn tỷ giá, lãi suất, biểu phí
  2. Sổ phụ tài khoản
  3. Số dư tài khoản
  4. Sao kê tài khoản
  5. Báo có điện tử trực tuyến
 • Dịch vụ thanh toán trực tuyến
  1. Thanh toán uỷ nhiệm chi
  2. Chuyển tiền đi nước ngoài
  3. Thanh toán uỷ nhiệm thu
  4. Trả lương tự động
 • Mua bán ngoại tệ
 • Liên hệ:
  • Ban Định chế Tài chính
   Tầng 9, Vietcombank Tower
   198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Tel: +84-24-38259859; Fax: +84-24-38265548