Thẻ doanh nghiệp

Giải pháp thanh toán, quản lý tiền tệ đa dạng nhất

Đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với trên 20 năm kinh nghiệm phát hành và thanh toán thẻ, Vietcombank luôn được đánh giá là ngân hàng hàng đầu về dịch vụ thẻ. Các sản phẩm thẻ của Vietcombank mang thương hiệu quốc tế hoặc nội địa được thiết kế phù hợp với nhu cầu quản lí tài chính của doanh nghiệp.

      Đặc điểm của sản phẩm

Đây là các sản phẩm thẻ được doanh nghiệp yêu cầu phát hành cho:

  • Cá nhân do doanh nghiệp ủy quyền, phục vụ các nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp;
  • Cán bộ của doanh nghiệp, phục vụ cho việc trả lương của doanh nghiệp;
  • Đại lí hoặc đối tác của doanh nghiệp, phục vụ cho việc thanh toán hoa hồng hay tiền hàng hóa dịch vụ giữa các đại lí hoặc đối tác.

Lợi ích

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Giảm bớt việc tạm ứng tiền công tác và các chi tiêu khác; cán bộ của doanh nghiệp sử dụng thẻ để thanh toán dễ dàng, thuận tiện, chính xác và tiết kiệm chi phí.
  • Linh hoạt trong thanh toán: Có thể sử dụng thẻ để rút tiền hoặc thanh toán qua Internet, tại các máy ATM, tại các đơn vị chấp nhận thẻ ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
  • Quản lí thuận tiện: Dễ dàng kiểm soát được chi tiêu của những người sử dụng thẻ do doanh nghiệp ủy quyền thông qua sao kê chi tiết hàng tháng.

      Thẻ ghi nợ doanh nghiệp

Sử dụng thẻ ghi nợ, cán bộ của doanh nghiệp được chi tiêu trong số dư khả dụng trên tài khoản mở tại Vietcombank. Thẻ ghi nợ gồm thẻ nội địa thương hiệu Connect24 và thẻ quốc tế thương hiệu Visa và MasterCard.

      Thẻ tín dụng doanh nghiệp

Cá nhân sử dụng thẻ tín dụng được chi tiêu trước trả tiền sau trong hạn mức tín dụng được  Vietcombank cấp. Thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành bao gồm 3 thương hiệu thẻ quốc tế uy tín nhất (American Express, Visa, MasterCard).