Quản lí tài sản

Tối đa hóa lợi nhuận với các sản phẩm đầu tư hoàn chỉnh

Các dịch vụ quản lí quĩ đầu tư và quản lí danh mục đầu tư của Vietcombank được cung cấp tới doanh nghiệp bởi công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lí quĩ và quản lí tài sản: Công ty Liên doanh Quản lí Quĩ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF).

Công ty VCBF là sự kết hợp tối ưu giữa chuyên môn, kinh nghiệm đầu tư trên toàn cầu của Franklin Templeton và mạng lưới quan hệ rộng lớn của Vietcombank. Franklin Templeton là một trong những công ty quản lí quĩ lớn nhất thế giới với mạng lưới hoạt động ở trên 150 quốc gia. 

Giá trị nổi bật của VCBF

  • Là thành viên của một trong những định chế tài chính hàng đầu với năng lực tài chính vững mạnh;
  • Cung cấp các sản phẩm đa dạng với mức phí cạnh tranh và hợp lí nhất;
  • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí tài sản tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước;
  • Kết hợp hoàn hảo giữa hệ thống mạng lưới và thị trường Việt Nam của Vietcombank cùng hệ thống mạng lưới, kinh nghiệm và kiến thức đầu tư quốc tế của Franklin Templeton;
  • Giải pháp đầu tư tối ưu dựa trên sự am hiểu tường tận thị trường và môi trường đầu tư, mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ rộng khắp, kiến thức sâu rộng về kĩ thuật quản lí quĩ đầu tư quốc tế;
  • Hệ thống quản lí rủi ro vững chắc giúp giảm thiểu các rủi ro thị trường và rủi ro danh mục;
  • Đáp ứng chính xác nhu cầu đầu tư của khách hàng do việc xây dựng danh mục đầu tư được thực hiện trên cơ sở phân tích các yêu cầu đầu tư cho từng khách hàng.